© Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag
Mary McCague - prepared violin Feilimidh Nunan - violin Ciaran Crilly - viola Lioba Petrie - cello
Trope aus Drei Räume Theater Suite 2004
© Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag
© Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag
Mary McCague - prepared violin Feilimidh Nunan - violin Ciaran Crilly - viola Lioba Petrie - cello
Trope aus Drei Räume Theater Suite 2004
© Moritz Hammerschlag © Moritz Hammerschlag